Kertauksena: Wiion viestinnän lait

Legendaarinen viestinnän asiantuntija ja emeritusprofessori Osmo A. Wiio laati jo 1978 ns. Wiion lait, jotka kuvastavat viestinnän vaikeutta ja suoranaista tolkuttomuutta. Ne hahmottuivat tarinan mukaan Eduskunnan salissa joulukuun 1977 aikana, jolloin Wiio kuunteli silloisena kansanedustajana merkityksettömiä ja etukäteen valiokunnissa sovittuja budjettipuheita. Näinhän ne menevät (Lähde: Osmo A. Wiio, Johdatus viestintään, Weilin+Göös 1994):

1. LAKI

Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta.

1.1 Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu.

1.2 Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu.

1.3 Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys.

1.4 Jos olet itse sanomaasi tyytyväinen, niin viestintä varmasti epäonnistuu.

2. LAKI

Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta on eniten vahinkoa.

3. LAKI

On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tarkoittanut.

4. LAKI

Mitä enemmän viestitään sitä huonommin viestintä onnistuu.

4.1 Mitä enemmän viestitään sitä nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät.

5. LAKI

Joukkoviestinnässä ei ole tärkeätätä se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttvät olevan.

6. LAKI

Uutisten tärkeys on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön.