Laatu ratkaisee Timelinessa

Yritysten kannattaa panostaa viestintänsä sisältöön. Sen pitää kiinnostaa, parantaa yrityksen imagoa, olla tasoltaan laadukasta ja sopia yrityksen arvoihin. Muuten viestintä on turhaa – ja jopa haitallista.

Sama pätee myös Facebookiin ja uuteen Timelineen. Yrityksen aikajanaa ei kannata täyttää sattumanvaraisilla kuvilla ja teksteillä. Timeline tulee rakentaa niin, että sen sisältävä informaatio on tarkkaan harkittua ja sopusoinnussa muun historiantiedon kanssa. Näin saadaan aikaan samalla suppea, mutta pätevä yrityshistoriikki. Se sopii niille, jotka haluavat tutustua yrityksen menneisyyteen. Parhaassa tapauksessa sisältö toimii myös hyvänä viihteenä.

Harvardin yliopiston Facebook-sivut ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka Timeline voi olla erittäin informatiivinen. Yliopiston aikajana tarjoaa mahdollisuuden oppia paljon. Monet aikajanan virstanpylväistä ovat ainoastaan tiivistelmiä ja laatikosta löytyvän linkin takaa paljastuu artikkeli aiheeseen liittyen. Näin Harvardin aikajana mahdollistaa sekä nopean aiheeseen tutustumisen, mutta myös syvällisemmän katsauksen.

Kiinnostavia yksityiskohtia Harvardin historiasta. Linkkiä klikkaamalla lukija saa tapahtumasta enemmän tietoa.

Mercedes-Benz käyttää hyödykseen kuvia. Yrityksen Timeline koostuu niin ikään yrityksen virstanpylväistä, mutta lähes jokaista laatikkoa koristaa mielenkiintoinen kuva. Aikajanan sisältö pysyy kiinnostavana.

Disneyn Facebook-sivuista on pyritty rakentamaan viihdyttävät. Sivuille on ladattu muun muassa paljon videoita. Ne on kuitenkin sijoitettu aikajanalla 2000-luvulle.  Aikajanan alkupää ei ole läheskään niin viihdyttävä kuin nykyhetki, vaikka Disney voisi tarjota reilusti videomateriaalia myös historiastaan. Tässä suhteessa yrityksen historian elävöittämisessä ollaan epäonnistuttu tai ainakin jääty puolitiehen.

Disneyn sivuilla riittäisi enemmänkin ihmeteltävää.

Ammattilaiset asialle

Aikajana ei voi olla pelkkää multimedian ilotulitusta. Timelinen laadukas sisältö on parhaimmillaan edellä mainittujen kolmen yhdistelmä yrityksen omien päämäärien mukaisesti. Kattava informaatio, maustettuna hyvin valikoiduilla ja elävöittävillä kuvilla ja videoilla. Tämä kaikki esitettynä hyvällä kielellä ja uniikilla tavalla…

Kuulostaako hyvältä? Laadukasta ja näyttävää ei kuitenkaan saavuteta nopeasti suhaisemalla. Hyvän historiikin kirjoittaminen  vaatii ammattilaisen apua. Kirjallisen lahjakkuuden lisäksi tarvitaan myös ymmärrystä historiasta. Ammattilainen kykenee näiden lisäksi käsittelemään laajoja informaatiomääriä ja löytämään joukosta olennaisen. Kaikessa tekemisessään sisällön suunnittelijan tulee huomioida laajempi historiallinen tausta. Kirjoittajalta vaaditaan myös erityistä lähdekritiikin kykyä ja tutkimuksellista otetta.

Historioitsijat mahdollisuutena

Timelinen rakentaminen tarjoaa yrityksille helpon tavan perehtyä historiallisen tiedon käyttöön informatiivisena, viihdyttävänä ja samalla laadukkaana sisältönä. Yrityksillä on samalla tilaisuus perehtyä esimerkiksi historian opiskelijoiden tarjoamiin mahdollisuuksiin sisällöntuotannossa. Samalla historian opiskelijoilla voisi olla uudenlaiset mahdollisuudet  kiinnostua yrityksistä ja liike-elämästä.

Kannattaa muuten tutustua oheiseen linkkiin ja katsoa, mitä uramahdollisuuksia American Historical Association näkee historioitsijoille.