URALINKO: Henkilöstövuokraus estää syrjäytymistä

Nuorten työnhakijoiden yleisimpiä ongelmia on työkokemusten puute. Työtä ei saa ilman kokemusta, eikä vastaavasti kokemusta ilman työtä. Nuoret itse näkevät henkilöstövuokrauksen mahdollisuutena välttyä syrjäytymiseltä. Siksi StaffPoint jatkaa jo kolmatta vuotta menestyksekästä Uralinko-hanketta ja lupaa nuorille miljoona työtuntia vuonna 2012.

Henkilöstöpalvelualan yritys StaffPoint tekee konkreettisia toimenpiteitä rajuksi nousseen nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Uralinko-hankkeen tavoite on tänä vuonna työllistää 18–25-vuotiaita nuoria eri toimialoille pitempiaikaisiin työjaksoihin miljoonan työtunnin edestä.

”Käynnistimme ensimmäisenä Uralinko-hankkeen jo vuonna 2010, jolloin työllistimme 500 nuorta. Viime vuonna uralinkolaisia oli jo yli 1000,” sanoo StaffPointin yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Petri Ahonen. ”Niinpä tämän vuoden kunnianhimoinen tavoite on tarjota yhteensä miljoona työtuntia Uralinkoon osallistuville työntekijöille.”

Työkokemus ehkäisee syrjäytymisen

Hankkeen avulla yritetään kartuttaa nuorten kokemuksia työmarkkinoista sekä estää heidän jäämistään kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Syrjäytymisellä on suuret vaikutukset tietysti yksilötasolla, mutta myös yhteiskunnallisesti.

”Nuorten työnhakijoiden yleisimpiä ongelmia työkokemusten puute. Työtä ei saa ilman kokemusta, eikä vastaavasti kokemusta ilman työtä,” kertoo Ahonen.

Uralinko tarjoaakin nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ilman kokemusta tai ammatillista koulutusta. Hankkeen tavoitteena on madaltaa kynnystä työelämään. Se myös tarjoaa paremmat mahdollisuudet kehittyä työuralla.

Uralinko on suunnattu kaikille 18–25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat työtä ja työkokemusta, riippumatta siitä ovatko he opintonsa päättäneitä, työttömiä työnhakijoita tai muutoin töitä hakevia.

Vuokratyönantajilla merkittävä rooli

StaffPoint toteutti viime vuonna nuorten työelämään kohdistuvia pelkoja käsittelevän tutkimuksen. Vastaajista lähes kaikki kokivat, että vuokratyönantajilla on erityisen tärkeä rooli nuorten työllistäjänä.

”Yksi Uralingon tämän vuoden keskeisistä tavoitteista on vahvistaa mielikuvaa henkilöstöpalveluyrityksistä varteenotettavana nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisijänä,” Ahonen kiteyttää.

Hanke tarjoaa koulutuksen

Uralinko-hankkeessa työntekijät saavat työelämään astumiseen valmentavan koulutuksen. StaffPoint-ryhmä mahdollistaa nuorille myös pidempiaikaisen kouluttautumisen esimerkiksi oppisopimusten kautta.

”Uralingon puitteissa tehdään myös oppilaitosyhteistyötä, mutta ensisijainen tavoitteemme on lisätä Uralinko-työpaikkoja mahdollistavaa asiakasyhteistyötä,” sanoo Ahonen.

Uralinko-hankkeen takana on henkilöstöpalvelualan yritys StaffPoint Oy (liikevaihto 2011 n. 100 M€) ja samaan yritysryhmään kuuluva koulutus- ja valmennusyritys StaffEdu Oy. StaffPointin takana on yli 100-vuotias perheyhtiö GW Sohlberg.

 

Lisätiedot:

Petri Ahonen, StaffPoint Oy

Yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja

Puh. 0400 415 732

Mail petri.ahonen(at)staffpoint.fi

www.staffpoint.fi

uralinko.fi

facebook.com/uralinko

twitter.com/uralinko