Sisältömarkkinointi ja BtoB: kasvua luvassa

Olemme tehneet erilaisia sisältöjä markkinointikulmalla kohta kolmen vuoden ajan. Nimi tekemiselle on vaihdellut sisällöntuotannosta viestintämarkkinointiin ja sisältöön keskittyvään markkinointiviestintään jne. Vihdoin tekemiselle on kehkeytymässä myös meistä riippumatta yleisempi käsite: sisältömarkkinointi, kansainvälisellä kielellä content marketing.

Sanoma Magazinesin yritysjulkaisujen sisältöjohtaja Matti Lintulahti nostaa ilahduttavasti esille leipätyönsä blogissa sisältömarkkinoinnin merkityksen Yhdysvalloissa. Hän siteeraa viime syksynä julkaistua B2B Marketing Trends 2011 Survey -tutkimusta, jonka mukaan sisältömarkkinointi on noussut Yhdysvalloissa käytetyimmäksi b2b-yritysten markkinointistarategiaksi.

Hienoa. Koska Suomeen asiat rantautuvat pienellä viiveellä, voimme olettaa, että sisältömarkkinoinnin rooli on edelleen lisääntymään päin.

Ohessa SlideShare -esitys asian tiimoilta:

The Future of B2B Marketing: Content Marketing