EcoDesign-direktiivi ja Kolmeks ELO

EuP(Energy-Using Products)-direktiivi 2009/125/EY eli ns. EcoDesign-direktiivi tulee tänään voimaan. Komission asetuksen (EY) N:o 640/2009 mukaan 0,75 kW ja sitä suurempien moottoreiden täytyy tästä lähtien hyötysuhdeluokaltaan vähintään IE2-mukaisia eli hyötysuhteeltaan High-luokitettu.

Tästä päivästä alkaen kaikki Kolmeks Oy:n pumput sisältävät automaattisesti korkean hyötysuhteen IE2-moottorin. Kolmeksilta on myös saatavissa Premium-luokiteltuja IE3-moottoreita ja SuperPremium-luokiteltuja IE4-moottoreita.

Samalla Kolmeks lanseeraa uuden, tuotteiden elinkaariajatteluun perustuvan ELO-palvelukonseptin: Sen tavoitteena on vähentää entisestään energian- ja veden kulutusta sekä ongelmajätteiden määrää. ELO™ on yhtä kuin korkean hyötysuhteen moottorit, energiatehokkuus ja oikein mitoitetut ratkaisut.

Kolmeksin ainutlaatuisen huoltoverkoston, vaihtosarjapalvelun ja elinkaarikustannusten ansiosta ELO™-konsepti on kiinteä osa Kolmeksin kokonaislupausta, joka tarjoaa tehokasta luotettavuutta. Kotimaisuus ja selvät energiataloutta ja luontoa säästävät ratkaisut tekevät Kolmeksin pumpuista ylivoimaisia.

Energy – Level – Operating Efficiency

EcoDesign-direktiivi koskee vakionopeusmoottoreita, jotka ovat kooltaan 0,75–375 kW ja 50–60 Hz. Kyseinen direktiivi ei koske 0,55 kW ja sitä pienempiä moottoreita. Lisäksi integroiduilla taajuusmuuttajilla varustetut moottorit voivat jatkossakin olla IE1 mukaisia. Myös erikoismoottorit, kuten ATEX- ja jarrumoottorit, on rajattu direktiivin ulkopuolelle. Kolmeksin integroidut taajuusmuuttajapumput sisältävät luonnollisesti IE2-moottorin, vaikka direktiivi ei sitä vaadi.

Lisätietoja:

KOLMEKS OY